تیر ۲۲, ۱۳۹۴

کارت PVC

تیر ۲۲, ۱۳۹۴
چاپ و تولید انواع کارتهای rfid

کارت RFID فرکانس ۱۲۵khz

تیر ۲۲, ۱۳۹۴
چاپ کارت مغناطیسی

کارت مغناطیسی Magnetic strip card

این کارت از جنس PVC و ضخامت ۷۶۰ میکرون با ابعاد استاندارد CR-80  می باشد که در یک طرف آن نوار مغناطیسی Hi-CO یا Lo-Co وجود […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۴
چاپ و فروش کارت مایفر

کارت مایفر Mifare 1k و Mifare 4K