• ریبون و مواد مصرفی چاپگر کارت Smart

  ریبون مشکی K

  ریبون KO مخصوص چاپگر کارت بانکی اسمارت

  ریبون رنگی YMCKO

 • ریبون چاپگر کارت Zebra

  ریبون و مواد مصرفی چاپگر کارت زیبر از جمله مدل های :

  Zebra P330i , P320  و..

 • ریبون چاپگر کارت hodoo

  ریبون KO مخصوص چاپگر کارت Hodoo

 • ریبون چاپگر کارت XID و EDI Secure

  ریبون و فیلم چاپگر کارت XID  برای تمامی مدلها از جمله:

  XID9300 , XID 580i , XID 580ie,XID8300 و ..

  ریبون رنگی 1000 تایی اوریجینال پرینتر کارت XID

  Part no: 10216 , 10319