• ریبون رنگی YMCKO با قابلیت 250 چاپ
  • ریبون نیم پنل 1/2YMCKO با قالیت 350 چاپ
  • ریبون تک رنگ مشکی با قابلیت 1000 چاپ
  • ریبون تک رنگ طلایی با قابلیت 1000 چاپ
  • ریبون تک رنگ نقره ای با قابلیت 1000 چاپ
  • ریبون هولوگرام فارگو
  • کیت تمیز کننده فارگو برای مدل های fargo C50 ,Fargo DTC1000, Fargo 1250e clening kit