نرم افزار اتوماسیون و مدیریت کلینیک آلما

نرم افزار طراحی کارت ویزیت و کارت هوشمند
نرم افزار چاپ کارت آلما
جولای 18, 2015
کارت هوشمند
جولای 23, 2015

نرم افزار اتوماسیون و مدیریت کلینیک آلما

نرم افزار اتوماسیون و مدیریت کلینک دانلود

 

  • نرم افزار مدیریت و اتوماسیون مراکز درمانی و کلینیک ها
  • نرم افزار پذیرش جهت صدور نوبت ، فروش خدمات ، تشکیل پرونده و اعلام نوبت .
  • نرم افزار پزشک جهت مشاهده پرونده بیماران و درج اطلاعات در پرونده ، اعلام نوبت بیماران ، مشاهده کارکرد
  • اعلام نوبت گویا و تصویری : نمایش لیست بیماران در انتظار به همراه اعلام گویا شماره و به صورت تصویری .
 

مدیریت کلینیک آلما

از جمله امکانات این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد

پرونده الکترونیکی

اعلام نوبت گویا و تصویری

کارتابل پزشک

لیست بیمه

حسابداری اختصاصی کلینیک ، کارت هوشمند پرونده الکترونیکی ،ارسال پیامک ،تبادل پیام ، گزارش کارکرد پزشک ، صدور فیش نوبت ، گزارش بیمه ، دیسک بیمه ، پرونده الکترونیکی بیماران و...