مشتریانی وفادار…

ارسال پیامک به صورت اتوماتیک پس از صدور کارت برای مشتری و پس از انجام هر تراکنش گزارش گیری و مدیریت کارتهای صادر شده حذف یک کارت و مسدودی کارت قابلیت تعیین تاریخ انقضا برای کارتهای صادر شده.

کاربری آسان!

صدور انواع کارت اهتباری با مبلغ دلخواه استفاده از کارتهای RFID جهت سهولت استفاده

برخی از قابلیت ها و ویژگیهای نرم افزار باشگاه مشتریان شکلات

 • نرم افزار وفاداری مشتریان
 • مدیریت مشتریان و ثبت مشتری با مشخصات کامل
 • صدور کارت اعتباری با مبالغ دلخواه برای مشتریان
 • صدور کارت تخفیف برای مشتریان با درصد تخفیف دلخواه
 • امکان شارژ درصد تخفیف به صورت مبلغ بر روی کارت
 • ارسال پیامک به مشتری پس از انجام هر تراکنش
 • گزارش گیری از کارتهای صادر شده
 • غیر فعالسازی کارت
 • گزارش تراکنشهای یک کارت به تفکیک تاریخ
 • امکان استفاده از حالتهای مختلف تخفیف، اعتبار و امتیاز فقط با یک کارت
 • امکان استفاده در شعبات مختلف
 • قیمت مناسبو یکسال پشتیبانی رایگان
 • قیمت مناسب کارت

سیستم باشگاه مشتریان شکلات