کارت خام

مجموعه کامل از انواع کارت های خام PVC و هوشمند با بهترین کیفیت

کارت های RFID (بدون تماس)


 

کارت های تماسی (contact )


 

کارت PVC ساده