ریبون رنگی چاپگر Hiti cs200 – طرح

ریبون رنگی هایتی YMCKO مخصوص پرینتر صدور کارت hiti cs200

قابلیت 400 پرینت

این ریبون غیر اوریجینال می باشد که در بازار به ریبون طرح معروف است.

ریبون رنگی هایتی YMCKO مخصوص پرینتر صدور کارت hiti cs200

قابلیت 400 پرینت

این ریبون غیر اوریجینال می باشد که در بازار به ریبون طرح معروف است.

نامهای دیگر این ریبون رول چاپگر هایتی و یا کارتریج پرینتر کارت است.

کیفیت چاپ خیلی خوب به نحوی که با ریبون اصلی تفاوت چندانی ندارد و این ریبون قیمت مناسب دارد.

ریبون اوریجینال و اصلی نیز موجود می باشد.