• کارت خوان موتوردار Motorized

    قابلیت خواندن کارت های مگنت (مغناطیسی) و خواندن و نوشتن بر روی کارت های Mifare

    مناسب جهت استفاده در دستگاه هایی که نیاز به کشیده شدن کارت به داخل کارت و نگه داشتن کارت جهت خواندن و نوشتن می باشد از جمله دستگاه های ATM و کیوسک های اطلاع رسانی.